Sıkça Sorulan Sorular
Glutensiz Tarifler
...MEVZUAT (RAPOR ALIMI - SAĞLIK ÖDEMESİ )HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

   Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her ay çölyak hastalarına ( çölyaklılar) yaş gruplarına göre nakit para yardımı yapılmaktadır.Bu yardımdan faydalanmak için öncelikle Devlet Hastanesi veya Üniversite hastanelerinden ÇÖLYAK
 RAPORU alınmalıdır.Raporun tanı kısmında açıkça Çölyak Hastalığı/ Gluten Enteropatisi yazmalıdır ve 1 yıllık olacak şekilde düzenlenmelidir...Rapor 2 yıllık düzenlense bile SGK tarafından 1 yıl olarak kabul edilmektedir...Rapor her yıl yenilenmelidir.
  Çölyaklı eğer 18 yaş altında ise kimin sosyal güvencesi altında ise (anne veya baba) onun üzerinden yardım alabilir ve o kişinin müraacaat etmesi gerekir...
     Başvuru için ;
* Raporun aslı ( Fotokopisi mutlaka saklanmalıdır ) 
* 2 adet fotoğraf 
* Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi
* Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.
   Başvuru tarihinden 1 ay sonra verilen hesap numarasına veya TC numarasına yeni düzenleme ile  her ayın 8-14 `ü arası yardım parası yatırılacaktır.

   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YAPTIĞI SON DÜZENLEMEDİR...

YENİ SUT’A GÖRE ÇÖLYAK HASTALARINA YAPILACAK YARDIM
(Değişik: 01/03/2011-27861/10 md. Yürürlük :11/03/2011)

6.2.16- Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı 
 (3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz  özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık; 
a) 0-5 yaş için: 52,50 TL
b) 5-15 yaş için: 80 TL
c) 15 yaş üstü için: 72,50 TL tutar ödenir. 
-
YAPILACAK YARDIMIN UYGULAMA DETAYI
SGK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN (10/03/2011)

01.03.2011 tarih, 27861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren „Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliğinin “Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı” başlıklı 6.2.16 numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Maddenin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen hastaların, kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için yaşa göre bir aylık ödenecek tutarlar belirlenmiştir.

Söz konusu ürünler medula reçete provizyon sisteminden giriş yapılarak sadece eczanelerden temin edilmekte iken, 11.03.2011 tarihi itibariyle Tebliğde belirtilen tutarlar yaş gruplarına göre aylık olarak otomatik ödeme sistemiyle doğrudan hak sahiplerine ödenecek olup, hak sahipleri bu ürünleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir.

Bu nedenle hak sahiplerinin bölgelerinde bulunan Kurumumuz Sigorta Müdürlüklerine ya da İl Müdürlüklerimize bağlı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe, hastalığa ait rapor (E-RAPOR hariç) ve banka hesap numaraları ile başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtları yapılan ve uygunluk alan hak sahiplerine başvuru tarihleri baz alınarak her ayın 15 inde hak ettikleri tutarlar rapor süresince otomatik olarak banka hesap numaralarına aktarılacaktır.


Glutensiz Yemekler Glutensiz Mekanlar